Đôi lúc đầu tư chứng khoán, mình phải để ý kinh tế vĩ mô để lựa chọn mã theo các ngành nghề đang ở giai đoạn nào của nền kinh tế.

Giai đoạn phục hồi

 • Tăng trưởng GDP bắt đầu phục hồi, sản xuất công nghiệp tăng, thất nghiệp giảm, thu nhập hộ gia đình tăng.
 • Tín dụng tăng trở lại.
 • Doanh thu và lợi nhuận tăng.
 • Tồn kho giảm.
 • Các ngành nghề quan tâm: tài chính, xây dựng, bất động sản, công nghệ, hàng tiêu dùng, nguyên liệu cơ bản.

Giai đoạn tăng trưởng

 • Tăng trưởng GDP đạt đỉnh so với tiềm năng dài hạn.
 • Tín dụng tăng nóng.
 • Lợi nhuận doanh nghiệp tăng mạnh.
 • Các ngành nghề quan tâm: công nghệ, hàng tiêu dùng.

Giai đoạn suy giảm

 • Tăng trưởng GDP bắt đầu suy giảm.
 • Tín dụng bị thắt chặt.
 • Lợi nhuận doanh nghiệp giảm.
 • Các ngành nghề quan tâm: nguyên liệu cơ bản, y tế, năng lượng, điện, nước.

Giai đoạn suy thoái

 • Tăng trưởng GDP giảm mạnh, thất nghiệp tăng, thu nhập hộ gia đình giảm.
 • Tín dụng cạn kiệt.
 • Lợi nhuận doanh nghiệp sụt giảm.
 • Các ngành nghề quan tâm: Nguyên liệu cơ bản, y tế, năng lượng, điện nước.

Vậy hiện nay, Việt Nam đang ở chu kỳ kinh tế nào? Mình nghĩ, sau thời gian covid được kiểm soát, thì giai đoạn VN sẽ phục hồi và tăng trưởng. Các ngành nghề về tính dụng, ngân hàng, bds và sản xuất kinh doanh sẽ được ưu tiên trong thời gian tới.


By Jimmy nguyen