1. Bookvaluve CTG hiện nay là nhiêu?
 2. Với lợi nhuận hàng năm, vui lòng thống kê giúp lợi nhuận của nó trong 12 năm qua là nhiêu?
 3. Định giá theo dòng tiền lợi nhuận thực tế sinh ra là nhiêu?
 4. Định giá theo tài sản có sinh lời của nó thì nó đạt nhiêu?
 5. Lợi nhuận năm nay nó làm ra là nhiêu?
 6. Kế hoạch kinh doanh 2022 năm nay sẽ là nhiêu lợi nhuận? dự phóng là nhiêu?
 7. Nếu giả sử, lấy lợi nhuận trung bình trong 6 năm qua gần nhất làm lợi nhuận dự phóng cho 10 năm tới, thì định giá nó sẽ là bao nhiêu?
 8. Rồi, Xem tiếp, PE hiện nay và PE dự phóng cho 3 năm, 6 năm, 10 năm là nhiêu?
 9. So sánh cái Thị giá vỗ tay hiện nay là nhiêu?
 10. Lấy mức kỳ vọng be bé 20% ..30% cho 1 năm, thì trong bao lâu nếu giá giảm sâu dưới 33..30 này, chúng ta sẽ đạt?
 11. Với thông tin và bài toán như trên, chiến lược trade là gì cho cổ này từ 2022? ctg-.png

Một số điều chỉnh lại cho phù hợp với tỷ số hiện tại.

 • Dự phóng EPS 10 năm tới thì tốc độ tăng trường e điều chỉnh về 8-12%/ năm. Hiện tại là 15%.
 • P/E hiện tại thấp hơn rất nhiều so với ngành với Big4 Bank. Dự phóng xa P/E ???
 • Trích lập dự phóng CTG năm 2021 là 17.000 tỉ với kỳ vọng nợ xấu thành nợ đẹp. Kỳ vọng giảm trích lập dự phòng 2022 còn 10k-11k tỉ.
 • LN dự phóng kỳ vọng 2022 khoảng : 23k - 25k tỉ. Và EPS dự phóng: 4,500 - 4,700.
 • Với kì vọng thị giá 2021-2022 khoảng 48.000đ - 66.000đ so với P/E trung bình ngành. Với biên an toàn 30% thì phù hợp mua CTG với giá dưới 34,100 đồng/cổ.
 • Với biên an toàn phù hợp, chiến lược trade mua 2022 mua gom CTG sử dụng Margin để hạ giá vốn , hoàn trả Margin nếu thị trường tăng bằng hoặc cao hơn giá mua Margin. Kết hợp TA trên nền FA để tăng/giảm margin hợp lí. Lợi nhuận : 49%

Nguồn:FBV


By Jimmy nguyen