Quy trình như sau: 1. Stoch RSI (đánh trong vùng cắt lên 30 và bán khi cắt vùng 70, vùng đỏ là an toàn) 2. MFI: cổ mạnh hay yếu (dòng tiền hiện tại vô nhiều hay ít). Đi lên thì dòng tiền vào mạnh. 3. SMI: cắt lên (thường cho tín hiệu sớm hơn MACD). 4. MACD: cắt lên Nếu 2 đường SMI và MACD từ dưới đáy cắt lên thì càng ngon, vì thường đó là đáy của cổ phiếu ==> cách bắt đáy cổ phiếu

Gia thiết nếu chúng ta chọn được điểm mua đúng (dựa vào 4 bước ở trên). Vậy giờ làm sao chốt lời nếu đầu cơ cổ phiếu. Đầu tiên ta phải xét tình hình vĩ mô, thị trường chung tốt hay xấu; cổ đó hiện có thông tin tích cực hay tiêu cực gì không. Sau đó thì có thể xem xét như sau:

  • Nếu mua đúng MACD ngày thì lãi từ 5% trở lên là đã chốt được tùy tình hình thường MACD ngày cho target khoảng 15%.
  • Nếu mua đúng MACD tuần thì khoảng 15-20% bán được thường macd tuần 30% trở lên.
  • Nếu mua đúng MACD tháng thời gian giữ lâu hơn nhưng lãi của nó khoảng trên 50%.
    Quan trọng để có quyết định chốt lãi là cách quản lý tiền và đi tiền, thường chọn 3-5 con; chia đều tiền để mua, và không có khái niệm yêu hay ghét cổ phiếu đang nắm giữ. Mua bán, chốt lỗ lãi phải quyết đoán vì thị trường có rất nhiều con không lo mất!

Về MFI: hàng blue ngon tiền lớn thì phải kéo dòng tiền vào từ từ rồi mới phi nhanh ==> MFI sẽ lài lài đi lên. Hàng nóng, pen thì đánh nhanh nên MFI dựng ngược.

fighting-2-1.jpg

BVH: MACD cắt lên , SMI cắt lên => điểm mua tốt.
fighting-2-2.jpg

VNI: stoch ngắn hạn. SMI và MACD dài hơn.
trường phái T+ thì stoch cắt thì bán rồi , theo MACD, SMI thì chưa có gì cả vẫn ngon lành để tiếp
==> cách T+ thì có stoch còn đánh nguyên trend thì xài MACD, SMI

fighting-2-3.jpg

HPG: theo hình cả stoch đã cắt từ dưới lên rất lâu rồi MFI cũng từ đáy lên nhưng cứ lài lài lên xuống xanh đỏ liên tục nhưng là đi lên cả MACD, SMI cắt từ lâu vậy điểm mua theo nó đã qua lâu rồi nhưng giá chưa tăng nhiều vậy còn vào được không? có lẽ là được vì SMI sắp chạm (cắt xuống) thường đây là nguy hiểm nhưng kết hợp với MFI thì đây là điểm vào hàng thứ 2 (điểm mua thứ 2)
Rồi giờ chuyển sang 1 cách khác để xác định điểm mua:
Bấm công cụ TREND ANGLE, sau đó bấm vào nơi thấp nhất của HPG và kéo lên nới cao nhất của HPG cho thấy từ đáy lên đỉnh là 44 độ do đó bấm lần 2 từ đỉnh kéo xuống sao cho cũng đúng 44 độ vậy khi nào giá cắt lên trên đường đó là khả năng mau tốt

fighting2-4.jpg==========================================================
Nguồn tham khảo
Hình ảnh tham khảo


By Jimmy nguyen