Điều kiện cần: MACD cắt lên.
Điều kiện đủ:

  • TMA(10) chạm SMA(20), đồng thời giá cắt lên sẽ là đáy dài hạn, kết hợp quán tính Momentum(12) húc lên, đường tiền mạnh thì húc lên mạnh.
  • RSI chỉ xác định vùng, hoặc cho hành động ngắn hạn tức thời.

thucchien1-im1.png

Vì vậy dùng TA nhưng cảm nhận FA và tâm lý nữa, nhưng hàng ngon chỉ cần sắp cắt là mua được rồi nếu tâm lý TT không tốt và FA cổ đó có vấn đề gì thì cứ phải chờ. Tóm lại hàng ngon ai cũng sợ mất phần thì phải vào sớm còn hàng không ngon thì cứ chờ cho chắc, chuyên hàng ngon hàng dở chỉ là tâm lý tạm thời phải cảm được điều này nữa.
=> có thể đơn giản hơn chỉ dùng: MACD, ADX, MFI. nhiều tín hiệu xảy ra cùng lúc là hàng mạnh, còn cái được cái mất là hơi yếu cần xem xét thêm.


===================================================================
Nguồn tham khảo


By Jimmy nguyen